Rowing Việt Nam xếp hạng thứ 15/18 tại Olympic Tokyo 2020

Rowing Việt Nam xếp hạng thứ 15/18 tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Rowing Việt Nam xếp hạng thứ 15/18 tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Rowing Việt Nam xếp hạng thứ 15/18 tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Lên top