Roberto Mancini và sứ mệnh đặc biệt từ... một chiếc đồng hồ

Roberto Mancini đầy lịch thiệp. Ảnh: R.M
Roberto Mancini đầy lịch thiệp. Ảnh: R.M
Roberto Mancini đầy lịch thiệp. Ảnh: R.M
Lên top