Quảng Nam xuống hạng: Tất cả là do "ông trời"

Các cầu thủ Quảng Nam thất vọng sau khi bị xuống hạng. Ảnh: Hải Đăng
Các cầu thủ Quảng Nam thất vọng sau khi bị xuống hạng. Ảnh: Hải Đăng
Các cầu thủ Quảng Nam thất vọng sau khi bị xuống hạng. Ảnh: Hải Đăng
Lên top