Quảng Nam đã thoát hiểm ở V.League 2020 như thế nào?

Quảng Nam trong chiến thắng quan trọng trước Nam Định. Ảnh: VPF
Quảng Nam trong chiến thắng quan trọng trước Nam Định. Ảnh: VPF
Quảng Nam trong chiến thắng quan trọng trước Nam Định. Ảnh: VPF
Lên top