Quang Hải và đồng đội truyền thông điệp "15 ngày lành mạnh"

Quang Hải tham gia Strong Vietnam năm 2019. Ảnh: HN
Quang Hải tham gia Strong Vietnam năm 2019. Ảnh: HN
Quang Hải tham gia Strong Vietnam năm 2019. Ảnh: HN
Lên top