Quang Hải: Là đàn ông phải như thế!

Quang Hải ăn mừng bàn thắng đầy biểu cảm. Ảnh: Hải Đăng
Quang Hải ăn mừng bàn thắng đầy biểu cảm. Ảnh: Hải Đăng
Quang Hải ăn mừng bàn thắng đầy biểu cảm. Ảnh: Hải Đăng
Lên top