Quang Hải không bị chấn thương nhưng vẫn phải tập riêng

Ảnh: Hoài Thu
Ảnh: Hoài Thu
Ảnh: Hoài Thu
Lên top