Quang Hải hai lần kiến tạo, Hà Nội vùi dập đội bóng của Campuchia 5-1

Hà Nội đã có chiến thắng ấn tượng. Ảnh: HNFC
Hà Nội đã có chiến thắng ấn tượng. Ảnh: HNFC
Hà Nội đã có chiến thắng ấn tượng. Ảnh: HNFC
Lên top