Quang Hải chuẩn bị cho các tình huống đá phạt trước Saudi Arabia

Tiền vệ Quang Hải đã chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống đá phạt trực tiếp. Ảnh: VFF
Tiền vệ Quang Hải đã chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống đá phạt trực tiếp. Ảnh: VFF
Tiền vệ Quang Hải đã chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống đá phạt trực tiếp. Ảnh: VFF
Lên top