Quang Hải cân nhắc xuất ngoại, dành lời có cánh cho bạn gái

Quang Hải (phải) đang nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn trong sự nghiệp, trong đó có chuyện xuất ngoại thi đấu. Ảnh: BTC.
Quang Hải (phải) đang nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn trong sự nghiệp, trong đó có chuyện xuất ngoại thi đấu. Ảnh: BTC.
Quang Hải (phải) đang nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn trong sự nghiệp, trong đó có chuyện xuất ngoại thi đấu. Ảnh: BTC.
Lên top