Quang Hải, Bùi Tiến Dũng chung tấm lòng hướng về TPHCM

Quang Hải và các cầu thủ Việt Nam gây quỹ chung tay hướng về TPHCM. Ảnh: HNFC
Quang Hải và các cầu thủ Việt Nam gây quỹ chung tay hướng về TPHCM. Ảnh: HNFC
Quang Hải và các cầu thủ Việt Nam gây quỹ chung tay hướng về TPHCM. Ảnh: HNFC
Lên top