Quang Hải: "9 điểm hiện tại không phải là điểm số cuối cùng"

Quang Hải tự tin cùng Hà Nội tạo khác biệt. Ảnh: TX
Quang Hải tự tin cùng Hà Nội tạo khác biệt. Ảnh: TX
Quang Hải tự tin cùng Hà Nội tạo khác biệt. Ảnh: TX
Lên top