Quả bóng Vàng Hùng Dũng mong giành cú ăn 3 kỷ lục cùng Hà Nội

Hùng Dũng quyết lập kỷ lục sau danh hiệu Quả bóng vàng. Ảnh:BTC
Hùng Dũng quyết lập kỷ lục sau danh hiệu Quả bóng vàng. Ảnh:BTC
Hùng Dũng quyết lập kỷ lục sau danh hiệu Quả bóng vàng. Ảnh:BTC
Lên top