Polking nói chuyện với Lee Nguyễn sau khi tranh đá phạt đền với ngoại binh

Huấn luyện viên Alexandre Polking trò chuyện rất lâu với Lee Nguyễn sau trận đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Huấn luyện viên Alexandre Polking trò chuyện rất lâu với Lee Nguyễn sau trận đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Huấn luyện viên Alexandre Polking trò chuyện rất lâu với Lee Nguyễn sau trận đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top