Play-off Futsal World Cup 2021: Chờ tuyển Việt Nam "bung"

Đội tuyển Futsal Việt Nam và Lebanon bất phân thắng bại trong trân play-off lượt đi. Photo: Khorfakkan Club
Đội tuyển Futsal Việt Nam và Lebanon bất phân thắng bại trong trân play-off lượt đi. Photo: Khorfakkan Club
Đội tuyển Futsal Việt Nam và Lebanon bất phân thắng bại trong trân play-off lượt đi. Photo: Khorfakkan Club
Lên top