Phong Phú Hà Nam bị phạt và bài học cho tuyển thủ Hồng Nhung

Lên top