Phía sau chuyến đi của Quang Hải và “Strong Vietnam”

Quang Hải và tuyển thủ Việt Nam truyền cảm hứng và những điều tốt đẹp. Ảnh: HN
Quang Hải và tuyển thủ Việt Nam truyền cảm hứng và những điều tốt đẹp. Ảnh: HN
Quang Hải và tuyển thủ Việt Nam truyền cảm hứng và những điều tốt đẹp. Ảnh: HN
Lên top