Phi Sơn khen Công Phượng hết lời trên trang chủ AFC

Phi Sơn (số 10) khen người đồng đội Công Phượng hết lời trên trang chủ của AFC. Họ đã phối hợp với nhau rất tốt tại AFC Cup 2020. Ảnh: Fanpage CLB TP.HCM.
Phi Sơn (số 10) khen người đồng đội Công Phượng hết lời trên trang chủ của AFC. Họ đã phối hợp với nhau rất tốt tại AFC Cup 2020. Ảnh: Fanpage CLB TP.HCM.
Phi Sơn (số 10) khen người đồng đội Công Phượng hết lời trên trang chủ của AFC. Họ đã phối hợp với nhau rất tốt tại AFC Cup 2020. Ảnh: Fanpage CLB TP.HCM.
Lên top