Phi Sơn chính thức gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Phi Sơn chính thức cập bến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: HLHT
Phi Sơn chính thức cập bến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: HLHT
Phi Sơn chính thức cập bến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: HLHT
Lên top