Park Hang-seo, biểu tượng cho làn sóng HLV Hàn Quốc ở ĐNA

Thành công, sống tình cảm, thân thiện, huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành biểu tượng cho các HLV Hàn Quốc ở Đông Nam Á. Ảnh: News1.
Thành công, sống tình cảm, thân thiện, huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành biểu tượng cho các HLV Hàn Quốc ở Đông Nam Á. Ảnh: News1.
Thành công, sống tình cảm, thân thiện, huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành biểu tượng cho các HLV Hàn Quốc ở Đông Nam Á. Ảnh: News1.
Lên top