Ông Vũ Tiến Thành tiết lộ cách Sài Gòn khắc chế "kình địch"

Vũ Tiến Thành đang xây dựng Sài Gòn thành một đội bóng khó chơi. Ảnh: SGFC
Vũ Tiến Thành đang xây dựng Sài Gòn thành một đội bóng khó chơi. Ảnh: SGFC
Vũ Tiến Thành đang xây dựng Sài Gòn thành một đội bóng khó chơi. Ảnh: SGFC
Lên top