Ông Vũ Tiến Thành: “Sài Gòn sẽ mạnh hơn khi có thêm 3 ngoại binh"

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đặt niềm tin vào 3 ngoại binh sắp được sử dụng sắp tới, trong đó có Daisuke Matsui. Ảnh: Thanh Vũ.
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đặt niềm tin vào 3 ngoại binh sắp được sử dụng sắp tới, trong đó có Daisuke Matsui. Ảnh: Thanh Vũ.
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đặt niềm tin vào 3 ngoại binh sắp được sử dụng sắp tới, trong đó có Daisuke Matsui. Ảnh: Thanh Vũ.
Lên top