Ông Vũ Tiến Thành: “Đến Barcelona còn cải tổ huống hồ Sài Gòn”

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành lý giải về tính tất yếu khi đội chia tay 16 cầu thủ. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành lý giải về tính tất yếu khi đội chia tay 16 cầu thủ. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành lý giải về tính tất yếu khi đội chia tay 16 cầu thủ. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top