Ông Trần Quốc Tuấn tạm thay ông Cấn Văn Nghĩa mảng tài chính của VFF

Ông Trần Quốc Tuấn sẽ tạm thời phụ trách vị trí của ông Cấn Văn Nghĩa. Ảnh: VFF
Ông Trần Quốc Tuấn sẽ tạm thời phụ trách vị trí của ông Cấn Văn Nghĩa. Ảnh: VFF
Ông Trần Quốc Tuấn sẽ tạm thời phụ trách vị trí của ông Cấn Văn Nghĩa. Ảnh: VFF
Lên top