Ông Trần Anh Tú tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF

Ông Trần Anh Tú tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: Minh Dân
Ông Trần Anh Tú tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: Minh Dân
Ông Trần Anh Tú tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: Minh Dân
Lên top