Ông Tô Văn Động làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội

Ông Tô Văn Động trúng cử Chủ tịch HNFF. Ảnh: Hải Đăng
Ông Tô Văn Động trúng cử Chủ tịch HNFF. Ảnh: Hải Đăng
Ông Tô Văn Động trúng cử Chủ tịch HNFF. Ảnh: Hải Đăng
Lên top