Ông Shin Tae-yong huỷ kế hoạch cùng U18 Indonesia vì COVID-19

Huấn luyện viên Shin Tae-yong không thể tập trung U18 Indonesia như dự kiến. Ảnh: PSSI
Huấn luyện viên Shin Tae-yong không thể tập trung U18 Indonesia như dự kiến. Ảnh: PSSI
Huấn luyện viên Shin Tae-yong không thể tập trung U18 Indonesia như dự kiến. Ảnh: PSSI
Lên top