Ông Phùng Thanh Phương ước Sài Gòn tìm được cầu thủ hợp chiến thuật

Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương dự họp báo sau trận Sài Gòn - Hải Phòng. Ảnh: Q.A
Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương dự họp báo sau trận Sài Gòn - Hải Phòng. Ảnh: Q.A
Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương dự họp báo sau trận Sài Gòn - Hải Phòng. Ảnh: Q.A
Lên top