Ông Phùng Thanh Phương: "Tôi chấp nhận thử thách lớn từ đội Sài Gòn"

Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương chấp nhận thử thách lớn khi dẫn dắt đội Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ.
Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương chấp nhận thử thách lớn khi dẫn dắt đội Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ.
Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương chấp nhận thử thách lớn khi dẫn dắt đội Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ.
Lên top