Ông Phan Thanh Hùng: "Tôi còn nhiều việc phải làm ở Bình Dương"

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đang đưa Bình Dương đi vào ổn định. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đang đưa Bình Dương đi vào ổn định. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đang đưa Bình Dương đi vào ổn định. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top