Ông Park: "Văn Quyết là cầu thủ giỏi, tôi vẫn quan tâm đến cậu ấy"

Lên top