Ông Park Hang-seo và mục tiêu "tập trung phát triển bóng đá trẻ Việt Nam"

Dù đang rất nổi tiếng tại Việt Nam và Hàn Quốc, chưa có bất cứ một câu lạc bộ Hàn Quốc nào liên hệ với ông Park suốt những năm qua. Ảnh; Getty Korea.
Dù đang rất nổi tiếng tại Việt Nam và Hàn Quốc, chưa có bất cứ một câu lạc bộ Hàn Quốc nào liên hệ với ông Park suốt những năm qua. Ảnh; Getty Korea.
Dù đang rất nổi tiếng tại Việt Nam và Hàn Quốc, chưa có bất cứ một câu lạc bộ Hàn Quốc nào liên hệ với ông Park suốt những năm qua. Ảnh; Getty Korea.
Lên top