Ông Park Hang-seo tiến cử huấn luyện viên thủ môn cho VFF

Ông Kim Hyun-tae sẽ gia nhập VFF, hỗ trợ ông Park Hang-seo về vấn đề huấn luyện thủ môn. Ảnh: Chosun.
Ông Kim Hyun-tae sẽ gia nhập VFF, hỗ trợ ông Park Hang-seo về vấn đề huấn luyện thủ môn. Ảnh: Chosun.
Ông Kim Hyun-tae sẽ gia nhập VFF, hỗ trợ ông Park Hang-seo về vấn đề huấn luyện thủ môn. Ảnh: Chosun.
Lên top