Ông Nishino lên 2 phương án cho tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022

Huấn luyện viên Akira Nishino đã trở lại Thái Lan để dẫn dắt tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Siam Sport.
Huấn luyện viên Akira Nishino đã trở lại Thái Lan để dẫn dắt tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Siam Sport.
Huấn luyện viên Akira Nishino đã trở lại Thái Lan để dẫn dắt tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Siam Sport.
Lên top