Ông Lê Huỳnh Đức không sợ bị sa thải, lo cho Đức Chinh

HLV Lê Huỳnh Đức tạm thời giữ được ghế khi Đà Nẵng có chiến thắng giả hạn. Ảnh: Định Nguyễn.
HLV Lê Huỳnh Đức tạm thời giữ được ghế khi Đà Nẵng có chiến thắng giả hạn. Ảnh: Định Nguyễn.
HLV Lê Huỳnh Đức tạm thời giữ được ghế khi Đà Nẵng có chiến thắng giả hạn. Ảnh: Định Nguyễn.
Lên top