Ông Chung Hae-seong trở lại, đội TP.HCM thay đội trưởng, trưởng đoàn

Sầm Ngọc Đức trở thành đội trưởng mới của đội TP.HCM khi ông Chung Hae-seong quay trở lại. Ảnh: CLB TP.HCM.
Sầm Ngọc Đức trở thành đội trưởng mới của đội TP.HCM khi ông Chung Hae-seong quay trở lại. Ảnh: CLB TP.HCM.
Sầm Ngọc Đức trở thành đội trưởng mới của đội TP.HCM khi ông Chung Hae-seong quay trở lại. Ảnh: CLB TP.HCM.
Lên top