Ông Chung Hae-seong ra điều kiện gì để quay lại đội TP.HCM?

Ông Chung Hae-seong ra những điều kiện để quay trở lại dẫn dắt đội TP.HCM. Ảnh: VPF.
Ông Chung Hae-seong ra những điều kiện để quay trở lại dẫn dắt đội TP.HCM. Ảnh: VPF.
Ông Chung Hae-seong ra những điều kiện để quay trở lại dẫn dắt đội TP.HCM. Ảnh: VPF.
Lên top