Ông Chung Hae-seong gửi lời nhắn nhủ để bóng đá Việt Nam phát triển

Tranh cãi vì trọng tài là chuyện xảy ra như cơm bữa tại bóng đá Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ.
Tranh cãi vì trọng tài là chuyện xảy ra như cơm bữa tại bóng đá Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ.
Tranh cãi vì trọng tài là chuyện xảy ra như cơm bữa tại bóng đá Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ.
Lên top