Nối gót Đoàn Văn Hậu, sao trẻ Indonesia sang Hà Lan thi đấu

Bagus Kahfi có thời gian lâu dài để tìm chỗ đứng tại FC Utrecht, hơn những gì Đoàn Văn Hậu đã làm. Ảnh: Website FC Ultrecht.
Bagus Kahfi có thời gian lâu dài để tìm chỗ đứng tại FC Utrecht, hơn những gì Đoàn Văn Hậu đã làm. Ảnh: Website FC Ultrecht.
Bagus Kahfi có thời gian lâu dài để tìm chỗ đứng tại FC Utrecht, hơn những gì Đoàn Văn Hậu đã làm. Ảnh: Website FC Ultrecht.
Lên top