Những vấn đề sau chiến thắng đầu tiên của Hà Nội tại V.League 2021

Hà Nội có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2021. Ảnh: Hoài Thu
Hà Nội có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2021. Ảnh: Hoài Thu
Hà Nội có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2021. Ảnh: Hoài Thu
Lên top