Những quy định nghiêm ngặt tại làng vận động viên Olympic

Các đoàn thể thao phải chấp hành quy định nghiêm ngặt khi lưu trú tại làng vận động viên Olympic. Ảnh: AFP
Các đoàn thể thao phải chấp hành quy định nghiêm ngặt khi lưu trú tại làng vận động viên Olympic. Ảnh: AFP
Các đoàn thể thao phải chấp hành quy định nghiêm ngặt khi lưu trú tại làng vận động viên Olympic. Ảnh: AFP
Lên top