Những câu lạc bộ nào không đồng ý lùi V.League 2021 sang năm 2022?

Các nhà tổ chức gặp khó khăn trong việc đưa V.League trở lại. Ảnh: VPF
Các nhà tổ chức gặp khó khăn trong việc đưa V.League trở lại. Ảnh: VPF
Các nhà tổ chức gặp khó khăn trong việc đưa V.League trở lại. Ảnh: VPF
Lên top