Nguồn cơn tan vỡ mối quan hệ giữa Đặng Văn Lâm với Muangthong United

Đặng Văn Lâm khó lòng tiếp tục gắn bó với Muangthong United sau khi hai bên đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Ảnh: Goal Thái Lan.
Đặng Văn Lâm khó lòng tiếp tục gắn bó với Muangthong United sau khi hai bên đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Ảnh: Goal Thái Lan.
Đặng Văn Lâm khó lòng tiếp tục gắn bó với Muangthong United sau khi hai bên đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Ảnh: Goal Thái Lan.
Lên top