Người thầy lớn của huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức nghỉ hưu

Huấn luyện viên Park Hang-seo rất biết ơn, kính trọng ông Guus Hiddink. Đổi lại, Hiddink cũng rất tự hào về người trợ lý cũ của mình. Ảnh: Naver.
Huấn luyện viên Park Hang-seo rất biết ơn, kính trọng ông Guus Hiddink. Đổi lại, Hiddink cũng rất tự hào về người trợ lý cũ của mình. Ảnh: Naver.
Huấn luyện viên Park Hang-seo rất biết ơn, kính trọng ông Guus Hiddink. Đổi lại, Hiddink cũng rất tự hào về người trợ lý cũ của mình. Ảnh: Naver.
Lên top