Nghiêm Xuân Tú xuất sắc, Hải Huy hay, Than Quảng Ninh đánh bại TP.HCM 2-0

Lên top