“Nếu chuyển sang làm trọng tài, tôi có thể giỏi hơn nhiều người”

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên B đưa ra các quyết định gây tranh cãi ở trận Hà Tĩnh vs Bình Dương. Ảnh: VPF.
Trọng tài Nguyễn Trung Kiên B đưa ra các quyết định gây tranh cãi ở trận Hà Tĩnh vs Bình Dương. Ảnh: VPF.
Trọng tài Nguyễn Trung Kiên B đưa ra các quyết định gây tranh cãi ở trận Hà Tĩnh vs Bình Dương. Ảnh: VPF.
Lên top