Nén đau giúp đồng đội đoạt HCV, Chương Thị Kiều được giải Fair Play 2019

Trung vệ Chương Thị Kiều đoạt giải Fair Play 2019 rất xứng đáng. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Trung vệ Chương Thị Kiều đoạt giải Fair Play 2019 rất xứng đáng. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Trung vệ Chương Thị Kiều đoạt giải Fair Play 2019 rất xứng đáng. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top