Nam Định không còn gắn tên Dược Nam Hà và “mộng thoát nghèo"

Lên top