Muốn dùng VAR, các đội Thai League phải trả 60 triệu đồng/trận

VAR được áp dụng ở Thai League 2019 đã hạn chế tối đa những tranh cãi liên quan đến quyết định của các trọng tài. Ảnh: SMM.
VAR được áp dụng ở Thai League 2019 đã hạn chế tối đa những tranh cãi liên quan đến quyết định của các trọng tài. Ảnh: SMM.
VAR được áp dụng ở Thai League 2019 đã hạn chế tối đa những tranh cãi liên quan đến quyết định của các trọng tài. Ảnh: SMM.
Lên top