Mục tiêu nào ông Park Hang-seo chưa đạt được trong 4 năm ở Việt Nam?

Huấn luyện viên Park Hang-seo có 4 năm khá thành công cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ
Huấn luyện viên Park Hang-seo có 4 năm khá thành công cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ
Huấn luyện viên Park Hang-seo có 4 năm khá thành công cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ
Lên top